bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN

TRONG NƯỚC

Chương trình trao đổi giảng viên, trao đổi học giả là cơ hội tuyệt vời để các giảng viên trường bet365 ee mở rộng mạng lưới hợp tác, phát triển sâu rộng hơn các đề tài nghiên cứu của chính mình, cũng như tăng cường khả năng sáng tạo nhằm hình thành định hướng, ý tưởng nghiên cứu mới cùng các giảng viên nghiên cứu ở các trường đối tác. 

Thông qua chương trình trao đổi cán bộ giảng viên và học giả, hiểu rõ hơn về đối tác của mình thông qua tương tác với hệ thống quản lý của đơn vị đối tác,  tiếp xúc với văn hóa và môi trường hoàn toàn mới mẻ. Bên cạnh đó, các cán bộ giảng viên tham gia chương trình sẽ là các cá nhân đại diện cho Nhà trường xây dựng nền và thiết lập các mối quan hệ hợp tác với các trường tiếp nhận, tạo tiền đề để trường ĐHKT và các trường đối tác xúc tiến triển khai nhiều hoạt động hợp tác có ý nghĩa hơn trong tương lai.

QUỐC TẾ

Với mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, hoạt động trao đổi giảng viên tại các trường đại học uy tín trên thế giới luôn là hoạt động được Trường bet365 ee - ĐHQGHN (UEB-VNU) chú trọng. Đây không chỉ là cơ hội để mỗi giảng viên trau dồi, phát huy năng lực nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là “đại sứ” để UEB tạo dựng mối quan hệ lâu dài kết nối, hợp tác với các trường đại học nước ngoài. Và với PGS.TS Nhâm Phong Tuân - Giảng viên bộ môn Quản trị Chiến lược - Viện Quản trị Kinh doanh (UEB – SBA) quá trình tham gia trao đổi tại Đại học Công nghệ Queensland, Úc đã góp phần hiện thực hóa chiến lược trên của Nhà trường.