bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

TUYỂN DỤNG

NHỮNG GIÁ TRỊ CỦA CỘNG ĐỒNG UEB

Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam, nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và xã hội; tạo môi trường thuận lợi để sáng tạo, nuôi dưỡng, phát triển tài năng trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh hiện đại.


VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG


Tuyển dụng Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 03 Chuyên viên Tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế tại Trung tâm Đào tạo và Giáo dục […]


Tuyển dụng Cán bộ quản lý Marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu

Hiện nay, Trường bet365 ee cần tuyển 01 Cán bộ quản lý Marketing tại Phòng Truyền thông và Quản trị thương hiệu.


Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên Quản lý tài khoản, phần mềm và hành chính tại Trung tâm Hệ thống thông tin kinh tế và Quản lý […]


Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Tổ chức Nhân sự

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên tại Phòng Tổ chức Nhân sự


Tuyển dụng chuyên viên pháp chế tại Phòng Thanh tra và Pháp chế

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên pháp chế tại phòng Thanh tra Pháp chế. Cụ thế như sau:


Tuyển dụng chuyên viên tư vấn tuyển sinh tại Phòng Tuyển sinh

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên tư vấn tuyển sinh tại Phòng Tuyển sinh.


Thông báo: Kết quả kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường bet365 ee thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022.


Tuyển dụng 01 Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất tại Phòng Hành chính – Tổng hợp

Hiện nay, Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên phụ trách Xây dựng - Cơ sở vật chất tại Phòng Hành chính – Tổng hợp. Cụ thể:


Tuyển dụng Nhân viên lái xe tại Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trường bet365 ee - ĐHQGHN cần tuyển 01 Nhân viên lái xe tại Phòng Hành chính – Tổng hợp.


Thông báo: Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường bet365 ee - ĐHQGHN thông báo Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022[…]


Tuyển dụng Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế

Hiện nay Trường bet365 ee cần tuyển 01 Chuyên viên tư vấn tuyển sinh các chương trình liên kết và đào tạo quốc tế. Cụ thể:


Tuyển cán bộ Quản lý về Marketing

Trường bet365 ee - ĐHQGHN cần tuyển 01 Cán bộ quản lý về Marketing.