bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

HỌC VIÊN - NGHIÊN CỨU SINH

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4351/TB-ĐHKT ngày 21/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Thạc sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Thông báo số 4348/TB-ĐHKT ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu học phần Tiến sĩ khóa QH-2021-E.NCS và học phần bổ sung khóa QH-2022-E.NCS

Chi tiết
Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Thông báo số 4347/TB-ĐHTK ngày 20/11/2023 về việc Thời khóa biểu bậc Tiến sĩ khóa QH-2023-E trúng tuyển đợt 2

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Kèm theo Thông báo số 4350/TB-ĐHKT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee , ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Thông báo về việc đánh giá luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Kèm theo Thông báo số 4234/TB-ĐHKT ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee , ĐHQGHN.

Chi tiết
Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 2 năm 2023

Thông báo về việc điểm trúng tuyển, nhập học và gặp mặt đầu khóa Nghiên cứu sinh, Học viên đợt 2 năm 2023

Kèm theo Thông báo số 4190/TB-ĐHKT ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường bet365 ee - ĐHQGHN.

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Lê Hồng Ngọc

Tên đề tài luận án: Chuỗi giá trị du lịch ASEAN và sự tham gia của ngành du lịch Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tên đề tài: Tác động của phân cấp tài khóa đến hiệu quả chi ngân sách địa phương ở Việt Nam

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Phùng Thị Thu Hương

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện của người dân ở Việt Nam.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Hoàng Minh

Tên đề tài: Tác động của phân cấp tài khóa đến hiệu quả chi ngân sách địa phương ở Việt Nam

Chi tiết
Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Tóm tắt luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thủy

Tên đề tài luận án: “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự linh hoạt của chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp sản xuất Việt Nam”.

Chi tiết
Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Thông tin về luận án tiến sĩ nghiên cứu sinh Bùi Đức Hậu

Tên đề tài: Quản lý du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Chi tiết