bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

Logo Trường bet365 ee
 - ĐHQGHN

Logo Trường bet365 ee - ĐHQGHN

Logo Trường bet365 ee - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương […]

Chi tiết
Hướng dẫn sử dụng Logo Trường bet365 ee
 - ĐHQGHN

Hướng dẫn sử dụng Logo Trường bet365 ee - ĐHQGHN

Logo Trường bet365 ee - ĐHQGHN gồm có hai yếu tố chính là biểu tượng hình chiếc khiên với các đường nét cách điệu bên trong và cụm chữ tên thương […]

Chi tiết
Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Logo kết hợp với tên đơn vị thành viên

Theo Công văn số 01//HD-ĐHKT ngày 02/01/2020 về việc Sử dụng logo của Trường bet365 ee - Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết
Sử dụng sai logo Trường bet365 ee
 - ĐHQGHN

Sử dụng sai logo Trường bet365 ee - ĐHQGHN

Trường bet365 ee - ĐHQGHN công bố các trường hợp được hiểu là sử dụng sai logo thuộc bộ nhận diện thương hiệu của Nhà trường

Chi tiết