bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

Danh sách chia đại đội học phần Giáo dục Quốc phòng & An ninh của sinh viên QH-2022-E

Phòng Đào tạo 14:29 23/11/2023

Căn cứ kế hoạch 1458/KH-QPAN ngày 01/11/2023 về việc Giảng dạy ghép môn môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường bet365 ee , Đại học Quốc gia Hà Nội Khóa 125 GDQP&AN.

Trường bet365 ee thông báo danh sách chia đại đội của SV khóa QH-2022-E, chi tiết đính kèm

Trân trọng./.

Thông báo xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Thông báo xét học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên học kỳ II năm học 2022 - 2023

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHKT, ngày 17/11/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường bet365 ee - ĐHQGHN, ...

Chi tiết
Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo quyết định trao học bổng của Tổ chức Shinnyoen, Nhật Bản năm học 2023-2024.

Chi tiết
Ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường bet365 ee
 - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường bet365 ee - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhà trường ban hành Quy định xét, cấp học bổng từ Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường bet365 ee - ĐHQGHN, áp dụng từ học kỳ II năm học 2022-2023.

Chi tiết
Quyết định hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường bet365 ee
 học kỳ I năm học 2023 - 2024

Quyết định hỗ trợ sinh viên từ Quỹ hỗ trợ của Trường bet365 ee học kỳ I năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 38 sinh viên được nhận hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ của Trường bet365 ee học kỳ I năm học 2023 – 2024.

Chi tiết
Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Quyết định sinh viên nhận học bổng BIDV năm học 2023 - 2024

Nhà trường thông báo danh sách 50 sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV – Chi nhánh Mỹ Đình với tổng giá trị là ...

Chi tiết
Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024

Khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024

Nhà trường thông báo danh sách sinh viên được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong chương trình tư vấn tuyển sinh năm học 2023-2024.

Chi tiết
Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường bet365 ee
 - ĐHQGHN

Hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt từ Quỹ hỗ trợ của Trường bet365 ee - ĐHQGHN

Căn cứ quyết định số 2762/QĐ-ĐHKT ngày 01/9/2021 của Trường bet365 ee - ĐHQGHN về việc trích lập và sử dụng Quỹ hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học ...

Chi tiết
Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Xét chọn sinh viên nhận học bổng của Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Mỹ Đình

Trường bet365 ee - ĐHQGHN phối hợp Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Mỹ Đình trao học bổng cho sinh viên hoàn cảnh ...

Chi tiết
Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Thông báo hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E

Nhà trường thông báo danh sách hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế cho Tân sinh viên khóa QH-2023-E.

Chi tiết