bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trường Trường bet365 ee trong chiến lược quản trị đại học tự chủ và sáng tạo

Nguyễn Cẩm Nhung - Phòng Tổ chức Nhân sự 14:35 15/11/2023

Năm học 2023-2024 là năm tiếp theo tự chủ đại học được triển khai mạnh mẽ. Trong bối cảnh Trường bet365 ee đổi mới cơ chế hoạt động tự chủ đại học, Hội đồng trường đi vào hoạt động thực chất, cùng với Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng trường ban hành có hiệu lực, nhà trường đã tích cực triển khai các chiến lược quản trị đại học một cách mạnh mẽ và sáng tạo nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng trường, các hoạt động của Nhà trường đang được triển khai theo chiến lược phát triển, nhiệm vụ mũi nhọn, đảm bảo đúng nguyên tắc theo chế độ trách nhiệm, tuân thủ lề lối làm việc và quan hệ công tác. Đến nay việc đổi mới mô hình hoạt động đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực trong toàn hệ thống. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường bet365 ee

Hiện nay, ngoài việc xây dựng hệ thống văn bản quản lý, điều hành trong toàn trường để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, Nhà trường đã tiến hành rà soát, điều chỉnh các văn bản quy phạm hiện còn mâu thuẫn, bất cập với Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường bet365 ee và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường; đồng thời, xây dựng và cụ thể hóa các thiết chế về vị trí, vai trò của Hội đồng trường, tương quan Hội đồng trường với cơ quan chủ quản, với Đảng ủy, Ban giám hiệu.

Cụ thể, từ đầu năm học đến nay, Hội đồng trường đã thông qua và ban hành: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường, Quy định về hướng dẫn, đánh giá và thẩm định đề án tốt nghiệp của Trường bet365 ee ; các Quy chế đang xây dựng, tổ chức lấy ý kiến để hoàn thiện, gồm: Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý tài sản, Quy chế đánh giá xếp loại chất lượng viên chức người lao động, Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng trường - Ban Giám hiệu, Quy chế về chế độ giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao… 

PGS.TS Nguyễn Trúc Lê, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị định hướng năm học 2023-2024
Ông Nguyễn Trí Anh – Tổng giám đốc Medlatec  – thành viên Hội đồng trường tham dự và góp ý cho các sự kiện hoạt động của Nhà trường

Bên cạnh việc đưa vào thực hiện các quy chế do Hội đồng trường quy định, việc rà soát, xây dựng và ban hành các quy chế, quy định giúp công tác tổ chức thực hiện các hoạt động của Nhà trường là hết sức cần thiết. Việc rà soát phải bảo đảm sự chuẩn mực, thống nhất, đồng thuận giúp cho bộ máy của trường hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị, quản lý và điều hành của nhà trường. 

Các chính sách, chủ trương và quy định của Hội đồng trường, Ban giám hiệu thường xuyên được triển khai nhanh chóng tới toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong trường

Giai đoạn 2024 - 2026, Trường bet365 ee định hướng chiến lược mô hình quản trị đại học tự chủ và sáng tạo, trong đó sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác tổ chức, chỉ đạo chính là tiền đề để phát triển. Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đẩy mạnh thực hiện tự chủ đại học, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Nhà trường theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Cụ thể:

Một là, tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực quản trị đại học, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai tự chủ đại học đi vào chiều sâu và thực chất, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của Nhà trường;

Hai là, tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Hội đồng trường. Cùng với đó, xây dựng hệ thống giám sát nhằm phát huy vai trò, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chức năng của Hội đồng trường đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tự chủ và đổi mới. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề đối với các đơn vị, cá nhân nhằm sớm phát hiện các bất cập, khó khăn, vướng mắc để kịp thời có biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn hoặc đề xuất xử lý.

Ba là, tăng cường trao đổi giữa các tổ chức, đơn vị, cá nhân để chia sẻ về tư duy, nhận thức trong bối cảnh đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo;

Bốn là, tăng cường kết nối - huy động - sử dụng nguồn lực của Hội đồng trường, các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài trường đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo góp phần làm tăng tổng nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Hội đồng Trường thường xuyên tổ chức các chuyên đề để chia sẻ về tư duy, nhận thức trong bối cảnh đổi mới quản lý đơn vị sự nghiệp công lập về giáo dục, đào tạo 

Để phát huy sức mạnh của Hội đồng trường, cần đảm bảo sự chỉ đạo toàn diện của Đảng đối với hoạt động của nhà trường, kiên quyết thực hiện đúng theo tinh thần đổi mới giáo dục đại học, quán triệt chủ trương Hội đồng trường là cơ quan quản trị cao nhất. Trong quá trình vận hành Hội đồng trường cần bám sát các quy định của Luật Giáo dục, những hướng dẫn, đồng thời cần sự ủng hộ, đồng thuận và chỉ đạo trực tiếp từ cơ quan chủ quản và cấp ủy Đảng.

Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2023-2024: Tiếp tục khẳng định vai trò CVHT trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục chuyên nghiệp tại UEB

Hội nghị Cố vấn học tập năm học 2023-2024: Tiếp tục khẳng định vai trò CVHT trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và môi trường giáo dục chuyên nghiệp tại UEB

Sáng ngày 23/11/2023, Trường bet365 ee - ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị Công tác Cố vấn học tập học kỳ I năm học 2023 – 2024 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ...

Chi tiết
Đến thăm trường cũ với diện mạo mới, “người lái đò” năm xưa bồi hồi nhớ về một thời đã xa…

Đến thăm trường cũ với diện mạo mới, “người lái đò” năm xưa bồi hồi nhớ về một thời đã xa…

Kết nối và tri ân các thầy cô cựu Giáo chức - thế hệ đi trước có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, Trường bet365 ee đã tổ chức chuyến ...

Chi tiết
Tri ân các thế hệ đi trước qua các hoạt động kết nối Hội cựu Giáo chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Tri ân các thế hệ đi trước qua các hoạt động kết nối Hội cựu Giáo chức nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày 20/11 vừa qua, Trường bet365 ee - ĐHQGHN (UEB-VNU) đã tổ chức chương trình Gặp mặt Hội cựu Giáo chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm tri ân ...

Chi tiết
Diễn đàn Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU 2023: Hướng tới việc hoàn thiện một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam

Diễn đàn Kinh tế Thương mại Việt Nam - EU 2023: Hướng tới việc hoàn thiện một nền kinh tế xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam

Diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/11, Diễn đàn Kinh tế và Thương mại Việt Nam – EU(VEF 2023) do Trường bet365 ee , ĐHQGHN phối hợp với bet365 ee ...

Chi tiết
Chào tân sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế: Bùng nổ cảm xúc với đêm GALA FIBE 2023 - Stella Cascadia

Chào tân sinh viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế: Bùng nổ cảm xúc với đêm GALA FIBE 2023 - Stella Cascadia

Nhằm tạo sân chơi tăng cường giáo dục thẩm mỹ, lối sống hội nhập thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chào đón các tân sinh viên, tối ngày 04/11, ...

Chi tiết
Khoảng thời gian trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Aix-Marseille đáng nhớ của sinh viên Trường bet365 ee
 - ĐHQGHN

Khoảng thời gian trao đổi sinh viên quốc tế tại Đại học Aix-Marseille đáng nhớ của sinh viên Trường bet365 ee - ĐHQGHN

Những đợt trao đổi tín chỉ tại các trường đại học trên quốc tế luôn là “đặc sản” của các sinh viên Trường bet365 ee - ĐHQGHN. Trần Thị Thanh Huyền, ...

Chi tiết
Từ góc nhìn của sinh viên trao đổi tín chỉ: UEB là điểm đến học tập tuyệt vời!

Từ góc nhìn của sinh viên trao đổi tín chỉ: UEB là điểm đến học tập tuyệt vời!

Học kỳ I năm học 2023 - 2024, Trường bet365 ee - ĐHQGHN đón sinh viên Mai Quỳnh Anh, Trường bet365 ee - Luật, ĐHQG TP.HCM (UEL) đến trao đổi ...

Chi tiết
UEB tham gia Hội thảo quốc tế “Dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế và Kinh doanh năm 2023 - ICYREB 2023"

UEB tham gia Hội thảo quốc tế “Dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường Kinh tế và Kinh doanh năm 2023 - ICYREB 2023"

Ngày 27/10/2023, Đoàn công tác của Trường bet365 ee - ĐHQGHN do PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Phó Hiệu trưởng dẫn đầu đã tham dự Hội thảo khoa học quốc ...

Chi tiết
Khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ Tốt nghiệp của Tân Cử nhân Quản trị Kinh doanh BSBA UEB - Troy K18

Khoảnh khắc ấn tượng tại Lễ Tốt nghiệp của Tân Cử nhân Quản trị Kinh doanh BSBA UEB - Troy K18

Những năm đại học chất chứa biết bao kỷ niệm với thầy cô, bạn bè và mái nhà chung UEB-Troy rồi cũng đến ngày tạm biệt. Hành trình này đã mang đến cho sinh ...

Chi tiết