bet365 ee - Nhiệm Hữu Hạn.

TÀI NGUYÊN HỌC TẬP

Sử dụng Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN 21:46 07/01/2022

Trở thành cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường bet365 ee - ĐHQGHN, bạn có thể mượn sách theo hai hình thức: mượn sách điện tử online và mượn sách offline tại Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Ứng dụng Mượn/Đọc sách điện tử Bookworm

➔ Link truy cập:

➔ Số lượng tài liệu: ~ 20.000 tên giáo trình và sách tham khảo điện tử, được xếp theo các mã môn học thuộc các chuyên ngành đào tạo của 07 trường đại học và 05 khoa trực thuộc ĐHQGHN.

➔ Hướng dẫn cài đặt:

Để cài đặt ứng dụng Bookworm trên máy tính và các thiết bị cầm tay thông minh, bạn đọc tải về ứng dụng (App) VNU-LIC phù hợp với hệ điều hành của VNU - LIC thiết bị và đăng nhập bằng tài khoản/mật khẩu là email của ĐHQGHN (đối với cán bộ, giảng viên) hoặc mã học viên / sinh viên (đối với người học). 

- Thiết bị sử dụng hệ điều hành Windows tải ứng dụng từ Microsoft

- Thiết bị sử dụng hệ điều hành Android tải ứng dụng từ Google Play

- Thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS tải ứng dụng từ App Store

2. Thư viện số tài liệu nội sinh

- Link truy cập:

- Luận án, luận văn điện tử: ~ 28.000 tên

- Đề tài nghiên cứu khoa học, tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo: ~ 12.000 tên

3. Tạp chí và sách điện tử ngoại văn

Link truy cập: -> Truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu điện tử

Các cơ sở dữ liệu điện tử trực tuyến Bookboon, ScienceDirect, World Scientific, MathSciNet, SpringerLink: 52.378 sách điện tử; 4.118 tạp chí.

4. Tài liệu in

100.000 tên sách; 400 tên tạp chí.

Ngoài các đường link truy cập ở trên, bạn đọc còn có thể scan mã QR để truy cập trực tiếp vào các ứng dụng và trang web thư viện:

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

 >> Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội